1

الانزاپین ۵

News Discuss 
آیا داروهای موثری در درمان افسردگی‌ای که با اولین داروی مصرف شده بهبود نمی‌یابند، وجود دارند؟ در صورت مصرف همزمان این دارو با داروهای کاهنده فشار خون، الکل و دیازپام احتمال بروز هیپوتانسیون افزایش می‌یابد. نمونه هایی از داروهایی که می توانند باعث تداخل با اولانزاپین شوند ، در زیر https://star98.blog.ir/post/Olanzapine

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story