1

Dự án MEKONG SMART CITY Công trình đô thị {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án đô thị thông minh thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương mại nhà sản xuất gương mẫu cho ĐBSCL. Dự án với quy mô lên tới 7500 ha, tập trung https://dftsocial.com/story11091888/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-%C4%91%C3%B4-th%E1%BB%8B-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story