1

نرم افزار حسابداری

News Discuss 
نرم افزار حسابداری فرآیند ثبت، تجزیه و تحلیل و تفسیر معاملات و داده های مالی را بر عهده دارد. نرم افزار حسابداری نوعی سیستم کاربردی است که معاملات حسابداری را در قالب ماژول های عملکردی مانند حساب های قابل پرداخت، حساب های دریافتنی و ...لیست حقوق و تراز آزمایشی ثبت https://socialrator.com/story9565226/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story